Praktiske oplysninger

 

 

          Åbningstider hos bestyrelsen

Der er åben hver den første tirsdag i måneden,
dog undtaget er juli og august.

Mellem kl. 18:30 og 19:00

Højstrupparken 59 kælderen, brug dørtelefonen.

Bestyrelsen kan også kontaktes på mail eller brev kan ligges i postkassen hos ejendomskontoret eller hos et bestyrelsesmedlem.

                         Til toppen

          Vagt telefoner

El-svigt 4399 0666
”I tilfælde af El-svigt, skal beboeren være helt sikker på at det ikke er et apparat, lampe el.lign. der er defekt hos beboeren, inden der tilkaldes via vagttelefonen, hvis det er tilfældet, må beboeren påregne selv at hæfte for tilkaldet.”

Rørbrud, faldstammebrud og Kloakstop 2710 6550

KS Låseservice 2677 2677, døgnvagt

Dong 7210 2030

Politi 4386 1448

 

                           Til toppen

 

          Sæsonmøbler

1. tirsdag i maj - afhentning

1. tirsdag i oktober - nedsætning

Det er beboeren selv der afhenter og nedsætter.

                            Til toppen