Bestyrelsen


 
Formand
Lone Christiansen
Valg 2016
Bestyrelsens 3 vigtigstes arbejdsområder:
  1. Gennemføre de beslutninger som afdelingsmødet træffer.
  2. Påse at der er god orden i boligafdelingen.
  3. Medindflydelse på budget og årsregnskab.

 


© Claus Weichel
Næstformand
Stig Christiansen
Valg 2016
Bestyrelsen har ikke direkte indflydelse på den daglige drift, men kan komme med
forslag og idé til ændringer.

På samme måde kan beboerne komme med forslag til bestyrelsen som så
tager dem med på bestyrelsesmøderne.

 


© Jørgen Bresson
Bestyrelsesmedl.
Claus Weichel
Valg 2016
Web-master
Forslag der har økonomisk indflydelse på budgettet skal forelægges i så god tid
at de kan indregnes i budgettet for næstkommende år.

Ellers går der ca. 2 år før et forslag økonomisk kan gennemføres.

 


 
 

Sekretær
Thomas Rath
Valg 2015
 

 

 
Bestyrelsesmedl.
Preben Suhr Andersen
Valg 2015