Afdelingsmødet

Den årlige begivenhed

Der afholdes ordinært afdelingsmøde i Højstrupparken en gang årligt, typisk i anden sidste uge i august. Indbydelsen til afdelingsmødet udsendes af KAB senest en måned før mødet. Af indbydelsen vil det fremgå at forslag som beboerne ønsker behandlet på afdelingsmødet skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest to uger før afdelingsmødet. Bestyrelsen gennemgår de modtaget forslag, og offentliggør dem senest en uge før afdelingsmødet.

Beboernes forslag til afdelingsmødet

Baseret på erfaringerne fra de seneste afdelingsmøder vil afdelingsbestyrelsen arbejde for, at forslag til afdelingsmøderne overholder en række regler. Formålet med reglerne er at sikre at forslagene umiddelbart kan forstås af alle og ikke virker afskrækkende på nogen. Hvis afdelingsbestyrelsen modtager forslag der ikke overholder reglerne, tager afdelingsbestyrelsen kontakt til forslagsstilleren for at få forslaget udredet.